Zemřel Josef Žižka

20. listopadu 2018 | Tiskové informace

S velkým zármutkem oznamujeme, že odešel náš velký kamarád a pomocník Josef Žižka.

S úctou na něj vzpomínáme…

Rozloučení proběhne 27.11.2018 v 10:30 h. v obřadní síni krematoria města Klatov.

Smuteční oznámení ZDE