RALLY V KLATOVECH – 55 LET !

18. února 2019 | Archiv, Zajímavosti-diváci

Čas plyne, utíká a v motoristickém sportu přímo letí. A tak se kolikrát ani nedivíme, že některé věci pokládáme za samozřejmé a nechce se uvěřit kdy vznikly a jak dlouho už jsou s námi. Když se nedávno při jednání o letošních ročnících klatovských rallye sešla parta organizátorů, skoro všechny překvapila zmínka o tom, že letos Rallye Šumava slaví již padesáté páté výročí svého vzniku. Ono podobné výročí je v letošním roce ještě jedno, ale k němu někdy jindy.

            Těch pětapadesát let od prvního ročníku se neshoduje s čísly ročníku „Šumavy“, ale k tomu se také dostaneme. Fakt je, že první ročník Rallye Šumava odstartoval v roce 1964. Bylo to sice až na podzim, ale letos  je to úctyhodných padesát pět let.

            Dnes nejstarší automobilová soutěž v Českých zemích vznikla vlastně tehdy, když už mezi členy Pošumavského automotoklubu v Klatovech bylo víc majitelů automobilů než motocyklů a protože motorkáři svůj podnik v rámci klubu měli, chtěli i ti, co měli auta také připravit nějakou sportovní akci, na které by se svezli. Uspořádali tedy klubovou soutěž „Zimní jízda Šumavou“ a ejhle mělo to nebývalý  úspěch.

            Přispělo to mimo jiné i k zájmu o členství v klubu, který se rozrostl o řadu nových členů. Byla mezi nimi také skupina vojáků z povolání, kteří přišli do Klatov z jiných měst a auta a automobilový sport jim byl blízký. Část z nich se zapojila do činnosti Svazarmu jako učitelé v autoškole a řada z nich se začlenila i do práce v automotoklubu. Přinesli nové myšlenky, nové zkušenosti a začali vymýšlet další různé soutěže a závody. A byli to právě oni, kteří stáli u zrodu Rallye Šumava a pro své nápady našli mezi členy PAMK šikovné spolupracovníky.      

Najít trať pro rallye pro ně nebyl problém – znali, díky svému povolání – všechny silnice, cesty a cestičky na Šumavě i v jejím podhůří. Organizaci museli omrknout na některých soutěžích, které se v té době u nás už jezdily.

Je zajímavé, že vyloženě domácích soutěží se tehdy zas tak mnoho nejezdilo, ale mezinárodní soutěže křižovaly republiku docela často. Zejména Rallye ČSR, jinak nazývaná také Lázeňská rallye. To proto, že její centrum bylo vždy v některých západočeských lázních. Rallye to byla úspěšná, s pestrým zahraničním jezdeckým obsazením a rozhodně náročná. Délka její trati dosahovala až 2700 km.

Obdobně bohaté a dobré startovní pole  i délku tratě měla také Rallye za mír a přátelství. Ten název je trochu krkolomný a charakterizuje tehdejší dobu, ale v žádném případě neubírá vůbec nic z kvality tohoto sportovního zápolení. A je třeba zdůraznit, že v itinerářích těchto soutěží byly téměř vždy úseky vedoucí Pošumavím a Šumavou.

Byla tu také Rallye Vltava. Ta ve svých prvních ročnících nebyla ještě mezinárodní hvězdou, ale tým pražských pořadatelů, který ji organizoval, byl nejen perfektní, ale také přátelský. S radami pro organizaci rád pomohl. Byla tehdy taková doba, že když někdo přišel pro radu, nebýval odmítnut. Byla mu poskytnuta zdarma!, nanejvýš za posezení u skleničky… 

Ale zpátky k našim důstojníkům a jejich spolupracovníkům. Ti se po řadě sportovních podniků a zejména po další zdařilé zimní soutěži automobilů rozhodli uspořádat opět soutěž pro členy klubu, která by prověřila jejich řidičské i orientační umění. Začali tedy plánovat. Při svých jízdách obhlíželi terén a vybírali vhodnou trať. Zrodil se nápad, že by bylo možná dobré pozvat na takovou soutěž také závodníky z celé republiky. Připomínka padla na úrodnou půdu a namísto soutěže pro členy se začala připravovat rallye. Pořadatelé pozvali posádky z celé republiky a členové automotoklubu se přestali vozit. Začali být organizátory a pořadateli. A udělali dobře!!

Soutěž pojmenovali podle pohoří, kterým procházela – Rallye Šumava a od té doby zorganizovali již 53 ročníků této báječné soutěže!

            Soutěž prošla řadou názvů – Rallye Šumava, Rallye Šumava Mogul, Mogul Šumava Rallye a Mogul Šumava Rallye Klatovy. V každém z nich však vždy zůstává ta krásná Šumava a téměř pokaždé byly hlavním dějištěm Klatovy. Víc než půl století této mladé klatovské historie zanechalo stopy. Jak na rallye, tak i na královském městě.

            Rallye Šumava vstupovala na půdu Klatov nesměle a nenápadně. Zpočátku ji většinou nejen příslušné úřady a instituce, ale také domácí obyvatelé brali jen jako další kratochvíli pár bláznů, kteří nemají nic užitečnějšího na práci. Jenomže jak přibývaly ročníky, z toho bláznivého nápadu se stávalo něco, co začínalo do města zapadat a Klatovy s netrpělivostí očekávaly každý další ročník.

            Během let se město i rallye začaly vzájemně nejen přizpůsobovat, ale také ovlivňovat. A zůstává otázkou, zda ovlivnila rallye víc město, nebo naopak. Město si zachovalo svůj majestát a doménu. Kolikrát třeba Rallye Šumava zkoušela startovat z jiného místa než z klatovského náměstí. Atletický stadión, Dobrovského ulice, Domažlická ulice, Erbenovo náměstí. Vždy se pokorně vrátila do stínu Černé věže a jezuitského kostela. Tady se odehrávají nejslavnostnější chvíle celého zápolení. Stejně tak místa pro závodní vozy a jejich servisy. Jak se soutěžní sport vyvíjel, potřebovaly posádky pro své technické zázemí víc a víc prostoru. Až toho bylo moc a město je nenásilně vyprovodilo za své hradby.

            Vliv Rallye Šumava na město byl, i když si to možná málokdo uvědomí a připustí, veliký.         Dnes již jen pamětníci pamatují na dvě benzinové pumpy – jednu v Puškinově ulici u parku, druhou Na Rozhrání. Pamatují, že kromě hotelů Bílá růže a Centrál nebylo kde se ubytovat. Městské komunikace byly  v dost žalostném stavu. Největší autoservis byl ve Voříškově ulici nad Husovým náměstím. A do toho všeho vtrhly desítky závodních vozidel, jejich posádky, další desítky jejich mechaniků a stovky, později tisíce návštěvníků a diváků.

            Rallye si pochopitelně nechce a nemůže přivlastňovat zásluhy o další rozvoj města v této době, ale všechno to, o čem byla řeč, najednou nestačilo. A tak se v krátké době postavil hotel Rozvoj, zmodernizoval se hotel Beránek, postavily se nové autoservisy na Domažlickém Předměstí i v Tyršově ulici. Čerpací stanice u parku byla přestavěna a modernizována. Silniční provoz ve městě začal být vnímán z úplně jiného pohledu. Jistě, většinu by přinesla doba a přirozený vývoj, ale rallye, a nejen Rallye Šumava, tomu výrazně napomohly. 

            Bylo tradicí, že dlouhá léta se vyhlašování výsledků Rallye Šumava konalo v sále hotelu Centrál. Jiné prostory s odpovídajícím zázemím v Klatovech nebyly. Rallye Šumava se do Centrálu ještě vešla. Když však přišla Rallye Vltava, musel se závěr této soutěže, mimo malý pokus v Sokolovně, přestěhovat mimo Klatovy do Nýrska, kde byl v  té době jediný, době odpovídající kulturní stánek. Už tenkrát se začalo uvažovat o stavbě klatovského kulturního domu, který pak vše bohatě nahradil.

            Rallye však přinesly do Klatov také nový vzruch v zaběhnutém stylu zábavy a společenského života. Klatovské náměstí se v dobách startu rallye pozvolna stávalo středem společenského života města. Z nenápadných pokusů s hudbou z reproduktorů na náměstí se okamžiky startu a dojezdu do cíle dostávaly postupně až do dnešní podoby, kdy několikahodinová pestrá podívaná se stává přitažlivou show.

Tak zase příště.                            

 

                                                                         Petr Bendl