DEN s IZS

4. června 2019 | Zajímavosti-diváci

Den IZS Klatovy-2019

 

Policie ČR Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje Územní odbor Klatovy

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje,

Zdravotnická záchranná služba, další složky a

Město Klatovy pod patronací starosty města

pořádají   

propagační akci pro žáky škol i širokou veřejnost

DEN S INTEGROVANÝM ZÁCHRANNÝM SYSTÉMEM  

a   M A L Ý    Z Á C H R A N Á Ř    2 0 1 9

dne 6. června 2019 od 9.00 hodin

Místo konání:  Klatovy,  Erbenovo náměstí  

Program:    9:00 hodin:                      Zahájení „Dne IZS“

                       9:00-13:00 hodin:         Statické ukázky: vybavení složek IZS – ukázky techniky

                                                                     preventivní stánky pro děti

                       13:00 hodin                     Ukončení dne IZS