COVID INFORMACE PRO VŠECHNY ÚČASTNÍKY RALLY Z ČR! – AKTUALIZACE K 26.4.!

18. dubna 2021 | Novinky, Tiskové informace, Zajímavosti-diváci

ZÁVAZNÉ HYGIENICKO-PROTIEPIDEMIOLOGICKÉ ZÁSADY PRO KONÁNÍ 55.RALLYE ŠUMAVA KLATOVY, 29.HISTORIC VLTAVA RALLYE a 6.RALLYE ŠUMAVA LEGEND:

Všichni jezdci, členové servisních týmů, činovníci rally, členové ředitelství a činovníci medií  – dále jen Účastníci rally, mají povinnost zaslat do 3.5.2021 na email petru@pamk.cz řádně vyplněný formulář (seznam členů/mechaniků týmu) s konkrétními údaji o Účastnících rally. Tento formulář bude odeslán na emailové adresy všech Účastníků rally do 28.4.2021 a bude ke stažení na www.pamk.cz v sekci Soutěžící-dokumenty.

Všichni Účastníci rally mají povinnost dodržovat předepsané postupy, které se opírají o Stanovení závazných hygienicko-protiepidemiologických podmínek pro konání významných sportovních akcí vydané Ministerstvem zdravotnictví – ZDE. Veškerá tato opatření a nařízení jsou schválená KHS Plzeň.

A) Všichni Účastníci rally mají povinnost osobně předložit na stanovišti COVID kontroly tyto dokumenty:

  1. písemné potvrzení negativního RT-PCR testu nebo AG testu, který nesmí být v době zahájení akce (tj. 5.5.2021 – 8.00hod.) starší 48 hodin od odebrání biologického vzorku nebo písemné potvrzení o prodělání nemoci COVID-19 s tím, že od pozitivního testu neuplynulo déle jak 90 dní nebo písemné potvrzení o očkování proti COVID-19 a od aplikace druhé dávky vakcíny uplynulo min. 14 dní – konkrétní znění v tomto dokumentu

  2. Vyplněný dokument Čestné prohlášení (self-reporting) o bezinfekčnosti

  3. Platný průkaz totožnosti shodný s uvedeným ve formuláři

 

B) Postup při prvním příjezdu Účastníků rally do servisní zóny:

  • Vozidla všech Účastníků rally (zatím bez konkrétního označení na skle apod.) zaparkují na místě označeném ZÁCHYTNÉ PARKOVIŠTĚ, které se nachází před vjezdem do areálu servisní zóny – viz obrázek č.1

  • Účastníci rally, kteří disponují dokumenty 1,2 a 3 přicházejí do areálu servisní zóny s předepsaným zakrytím dýchacích cest přes hlavní vjezd, kde jim bude změřena teplota. Dále postupují vyznačeným koridorem ke stanovišti COVID kontroly, která bude umístěna u vchodu do Rally baru (stany Červeného kříže). – viz obrázek č.2

  • Ve stanovišti COVID kontroly se prokáží dokumenty 1,2 a 3. Po jejich identifikaci na základě údajů z formuláře a kontroly správnosti dokumentů dostanou ID na krk (visačku) a ID pásek na ruku. Obě tyto ID jsou Účastníci rally povinni nosit po celou dobu konání akce Rallye Šumava Klatovy, Historic Vltava Rallye, Rallye Šumava Legend a jsou povinni se jimi kdykoliv prokázat při kontrole ze strany pořadatele.

  • Účastníci rally, kteří budou vyzvedávat dokumenty pro rally, pokračují do budovy Rally bar a poté odchází zpět koridorem na záchytné parkoviště.

  • Na záchytném parkovišti proběhne nalepení konkrétního označení vozidel, které mají povolen vjezd do areálu servisní zóny (SERVIS, DOPROVOD, PRŮZKUMNÉ VOZIDLO, SEZNAMOVACÍ JÍZDY, PRESS….).

  • Vjezd těchto vozidel je povolen pouze přes hlavní vjezd do areálu servisní zóny, kde proběhne kontrola ID všech Účastníků rally ve vozidle a kontrola označení vozidel.

  • Pořadatel poté určí konkrétní místo pro parkování.

C) Další postupy

V případě nesplnění jakékoliv podmínky pro vstup či vjezd do servisní zóny NEBUDE Účastník rally vpuštěn do areálu servisní zóny!

V případě podezření na příznaky onemocnění COVID-19 či naměření teploty vyšší než 37,5°C, bude další postup řešen s koordinátorem Covid a hlavním lékařem rally a do jeho rozhodnutí NEBUDE Účastník rally vpuštěn do areálu servisní zóny! Pořadatel rally si během konání soutěže vyhrazuje právo využít namátkové kontroly o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

Případné dotazy:              Jan Petrů                            tel.: 602106029 – petru@pamk.cz

                                              Veronika Petrů                 tel.: 602100427 – petru@pamk.cz

 

Upozorňujeme, že dle Závazných hygienicko-protiepidemiologických podmínek stanovených Ministerstvem zdravotnictví, je zákaz vstupu diváků na RZ a do servisní zóny.