12. 5. 2020

ŠKOLENÍ JEZDCŮ - INFORMACE

Pro vydání licence musí začátečník (jezdec/spolujezdec bez praxe s řízením sportovních vozidel) absolvovat základní školení prováděné Středisky automobilového sportu. Absolvování…

4. 5. 2020

MILAN POSPÍŠIL 80

Je dobře, že Autoklub České republiky má systém odměňování svých členů, je dobře, že mezi těmito diplomy, pochvalami a vyznamenáními…