Tisková informace č.6

23. května 2018 | Tiskové informace

Klatovští připravují další soutěž – Rallye Wiesbaden

Dodnes jsou živé vzpomínky na letošní vydařený ročník Historic Vltava Rallye a Rallye Šumava Klatovy, které se jely před pár týdny, organizátoři z PAMK Klatovy ale už připravují další akce. Tou nejbližší je tradiční Int. Rallye Wiesbaden, jejíž 41. ročník již za pár dní projede západními Čechami. Bližší informace k ní (včetně map) jsou k dispozici na klubových stránkách www.pamk.cz .

 

V pondělí 14. května proběhlo v prostorách janovické servisní zóny závěrečné přátelské posezení organizátorů a pořadatelů 27. Historic Vltava Rallye a 53. Rallye Šumava Klatovy. Slova se nejprve ujali předseda organizačního výboru Jan Petrů a ředitelé obou soutěží Jiří Valenta a Jiří Nejdl. Vyzdvihli kvalitní práci pořadatelských týmů jednotlivých rychlostních zkoušek i vstřícný přístup obcí, kterými procházela trať. Zvláště zmíněny byly kvalitní bezpečnostní zajištění (které po soutěžích došlo i ocenění delegátem AČR), ale také novinka v podobě dobře vybavené jídelny v servisní zóně, o kterou se postaral tým pod vedením Miroslavy Neubauerové. Došlo i na diskuzi a připomínky, které by měly vést k dalším zlepšením kvality budoucích ročníků rallye. Závěr pak obstaralo i zasloužené občerstvení pro všechny zúčastněné.  

Pro Pošumavský auto moto klub v AČR Klatovy jsou sice „Vltava“ a „Šumava“ tradičním vrcholem celoročního snažení, zdaleka ale nejsou jeho jedinou aktivitou. O minulém víkendu se někteří členové klubu podíleli i na zajištění nedaleké českokrumlovské soutěže a už druhý červnový víkend pořádá jeho sekce Historic club již 16. ročník oblíbené Jízdy Klatovskem, vyhrazené pro „ty pravé veterány“. Nejbližší akcí pro klub ale bude 41. Int. Rallye Wiesbaden. Už podle názvu je zřejmé, že tento podnik má svou základnu v sousedním Německu, už na přelomu šedesátých a sedmdesátých let se ale v jejím rámci závodilo také v západních Čechách. Už tehdy se na organizaci velkou měrou podílel PAMK Klatovy, který se o soutěž stará i nyní.

Po několikaleté pauze byla tato soutěž obnovena jako soutěž pravidelnosti zejména pro vozy, vyrobené do roku 1985. Úkolem jejích účastníků tak bude zejména dodržet všechny časové kontroly a na tzv. „zvláštních zkouškách“ jet předem určenou průměrnou rychlostí, která nepřekračuje 50 km/h (toto může na tajných místech být kontrolováno). Po trati těchto zvláštních zkoušek jedou účastníci v rámci běžného silničního provozu a dle jeho pravidel (stejně jako mimo ně). Letos je přihlášena téměř padesátka posádek s atraktivními vozy, které vstoupí na české území již v odpoledních hodinách ve čtvrtek 24.5., kdy jsou pro ně přichystány zejména tři zvláštní zkoušky na území okresů Tachov a Plzeň-sever. Poté účastníci přenocují v Plzni, odkud se druhý den vydají na jih – při svých osmi (poměrně dlouhých a náročných) pátečních zvláštních zkouškách neminou kultovní Koráb ani Klatovský okruh, dobře známé i ze zápolení „ostrých“ aut. Po šestnácté hodině pak opustí na hraničním přechodu Svatá Kateřina české území a již tradičně dokončí svou soutěž doma v Německu.

Foto: Robert Balcar

 

Karel Špaček, PAMK Klatovy