RALLY V KLATOVECH – 55 LET – 2.díl

28. února 2019 | Archiv, Zajímavosti-diváci

Za přípravou, zajištěním průběhu i celkovou organizací Rallye Šumava  stála vždy konkrétní skupina lidí. Opravdu vždy skupina. Jednotlivec by nezmohl nic, musel však být někdo, kdo tento kolektiv vedl.

            Prvním ředitelem rallye byl Ladislav Lukš, ale již od dalšího ročníku ho na pěknou řádku let nahradil Josef Hirič, později Vladimír Treml, Miroslav Hanzlík, Alois Strnad, Vladimír Sobotka, Pavel Babka, Milan Pospíšil, Jan Suda, Antonín Berger a dnes Jiří Valenta.

Každý z nich měl svůj rukopis, každý posunul soutěž vždy o kousek dopředu. Uplynulé  ročníky prošly dobou s  takovými historickými údobími a zvraty, které naši předkové prožívali v několika generacích. A tak to žádný z těchto mužů stojících kdy v čele Rallye Šumava rozhodně neměl a nemá snadné. Při pohledu zpět je třeba s uznáním konstatovat, že všichni svoji úlohu zvládli na výbornou!

 Další osobou v seznamu funkcí je tajemník soutěže. U prvního ročníku byl tajemníkem Josef Hirič, kterého jsme již zmínili. Po něm tuto klíčovou funkci na dlouhou řadu let převzal Pavel Babka, výjimečná osobnost motoristického sportu nejen doma, ale v celé Evropě.. 

V době nedávné pracoval několik ročníků ve funkci tajemníka rallye Milan Pospíšil jun.

            Hlavním pořadatelem při prvním ročníku byl Theodor Martiš. Jeho následovníkem se stal Jan Pekárek který dlouhý čas velel stovkám pořadatelů po celé trati. Jeho pokračovateli byli František Maxa a Dušan Hradil.

            Již tenkrát byla důležitá funkce hospodáře. Byli jimi František Hnídek, Josef Lepší, nezapomenutelný Oldřich Böhm a po něm Jaroslav Vozobule. Řadu let pak vládla penězům Libuše Ulrichová.

            Hlavním lékařem rallye byl nejdříve prim. Bedřich Helm, kterého následovali doktoři Miroslav Horn, prim. Vladimír Sobotka a Ivo Hrdina.

            Jedna z nejdůležitějších rolí připadla vedoucímu trati a tím nebyl nikdo jiný než Bohuslav Jerman. Byl v tomto směru ikonou našich rallye a dodnes na nástrahy jeho tratí  pamětníci vzpomínají. Jeho následovníky byli Jaroslav Kanta, Petr Bendl, Jan Duchek, František Maxa, Josef Rubáš a Jiří Valenta.

            Činností a funkcí nutných pro hladký průběh rallye přibývalo, a tak se v jejich výčtu objevili Karol Makůch či před časem Pavel Štípek jako vedoucí dispečinku, Jan Rendl ve funkci vedoucího spojení, jehož později nahradil Jiří Hodek.

            Již v počátečních ročnících se do organizování klatovských soutěží zařadil Milan Pospíšil, kterého známe nejen z funkce vedoucího Střediska automobilového sportu Klatovy, ale také z funkce zástupce ředitele a později ředitele rallye. Ještě dnes je jeho práce neocenitelná. Od samého začátku měly všechny soutěže v Klatovech také stránku společenskou, kterou v počátcích připravoval Klimeš Matějka, a po řadě následovníků v ní dnes pokračuje Jan Suda. Josef Žižka dokázal zařídit pro rallye obratem věci takřka nemožné, stejně jako Miroslav Zíka a před lety Jiří Flaks. Z doby pozdější připomeňme Josefa Rubáše jun. a jeho spolupracovníky, kteří do rallye zavedli počítačovou techniku a všechny činnosti s ní spojené.

            Spoustu let se věnoval klatovským rallye Jaroslav Kanta, který má svého nástupce ve svém synovi. Josef Synáč  – zkušený časoměřič. Nejen vždy bezchybně řídil svůj tým, ale v jednom z ročníků svým výkladem pomohl jury ke správnému rozhodnutí o výsledcích rallye.

            A nelze nepřipomenout Josefa Böhma, který od samého počátku svými nedostižnými fotografiemi dokumentuje všechno motoristické dění v Klatovech. A nejen tam.

            A ještě pár jmen: Kantová, Flašar, Šindelář, Veselý, Rath, Štich, Petrů, Karel Sklenář i jeho syn Petr, Kozák, Krčma, Hummel, Chobot, Soukup, Kadlec, Šilhavý, Čáslavka, Zelený, Zítek, Polák, Věra Bendlová, Kubíni, Ausperger, Hasman, Nejdl, Žítek, Havlík, Gabriel, Kutil, Jindra ….

K tomuto jistě neúplnému výčtu je nutno zařadit další desítky a stovky spolupracovníků klatovských soutěží. Vedoucích RZ, organizátorů parkovišť, spolupracovníků společenské stránky soutěží, vedoucí přejímek, vedoucí dopravy, vedoucí tiskového střediska, traťoví komisaři, pořadatelé.

Organizace desítek automobilových soutěží v Klatovech není jen záležitostí ředitelství soutěží. A tak je třeba zdůraznit i nezměrnou organizační práci celého Pošumavského auto moto klubu v Klatovech. V jeho vedení se vystřídala řada jmen. Všichni byli stejně úspěšní jako jmenovaní ředitelé jednotlivých rallye. V počátcích Václav Toman a Stanislav Andrle. Těmi dalšími byli Bohuslav Jerman, který nechtěně skončil v roce 1970. Jeho následovník Vladimír Treml léta moc dobře řídil činnost PAMK. Po jeho smrti byl předsedou Miroslav Hanzlík. Po něm se této nelehké funkce ujal Pavel Babka. Dnes řídí autoklub, již řadu let, Jiří Valenta. Mravenčí práci v sekretariátu odváděly léta Maruška Bendlová a po ní Libuška Ulrichová.

 

Tak zase příště .

                                                                                                            Petr Bendl