PAMK slaví 95 let od svého založení

17. března 2021 | Novinky, Tiskové informace, Zajímavosti-diváci

V této době, která je v mnohém jiná než jsme byli donedávna zvyklí, je nejen možné, ale i potřebné vzpomínat na události normální, zejména jsou-li staré desítky let. Připomeňme si tedy datum 18. března 1926. Tento den je významný nejen pro klatovský automotoklub, ale i pro Klatovy, celou naši republiku, ba dokonce i Evropu. Možná to zní nadneseně, ale toho dne se zrodil Pošumavský automotoklub (PAMK). Ten se díky organizování automobilových soutěží zapsal do dějin regionálních, republikových a nakonec i evropských.

Hned v úvodu upřesněme název klubu, jak se měnil v jednotlivých dobách. Při svém vzniku dostal název POŠUMAVSKÝ AUTO CLUB (PAC). České slovo klub v té době snad ani neexistovalo, a tak se převzalo anglické označení takovéhoto sdružení. Po 2. světové válce, kdy se obnovila činnost klubu, se název změnil na POŠUMAVSKÝ AUTOMOTOKLUB.
Když byla počátkem padesátých let ustanovena jednotná branná organizace Svaz pro spolupráci s armádou – Svazarm, musely se všechny autokluby vzdát svých názvů. Staly se z nich Základní organizace Svazarmu, které byly často organizovány při podnicích nebo družstvech. PAMK se změnil na ZO SVAZARMU ZVIL KLATOVY. Tento název registrujeme ještě v roce 1964, ale v následujících letech se už používá označení ZO SVAZARMU – POŠUMAVSKÝ AUTOMOTOKLUB KLATOVY.
Od roku 1969 se v tiskopisech, na razítkách a korespondenci používá opět jen označení POŠUMAVSKÝ AUTOMOTOKLUB KLATOVY. Přes problémy s pražským vedením Svazarmu je tento název uhájen s odůvodněním, že klub pořádá mezinárodní podniky a na mezinárodním fóru není možno název branné organizace – Svazarmu – používat. Kupodivu je tento argument uznán a náš autoklub byl jeden z opravdu mála, který si takové označení udržel až do roku 1990. V tomto roce a po ustavení Autoklubu České Republiky (AČR), se upravuje název autoklubu na POŠUMAVSKÝ AUTO MOTO KLUB (PAMK). Tento název používá klub do současnosti.

Ale vraťme se krátce do roku 1926. Tehdy se majitelé motorových vozidel na Klatovsku dohodli a na své ustavující schůzi dne 18. března uvedeného roku v hotelu Bílá Růže v Klatovech založili Pošumavský auto club (PAC). Schůze se zúčastnilo 110 zakládajících členů. Stanovili se členské příspěvky: automobilisté 100,- Kč, motocyklisté 50,- Kč. Zápisné činilo 20,- Kč. Zvolili také prvního předsedu Pošumavského autoklubu pana Františka Svobodu. V roce 1931 jej vystřídal v této funkci MVDr. Karel Pavlík.
Od samého začátku byl PAC velmi agilní, progresivní a všemožně prosazoval zájmy svých členů i ostatních motoristů. Společně úspěšně usilovali o postupnou rekonstrukci, vyasfaltování a vylepšování silnic v okolí Klatov a v Pošumaví. PAC vybudoval také čerpací stanici pohonných hmot, ve které byl pro členy klubu benzin levnější o 40 haléřů za litr. Zadali zpracování projektu dálkové silnice Železná Ruda – Klatovy – Nepomuk – Příbram – Praha. Zásluhou PAC byly na klatovském náměstí umístěny skleněné transparentní ukazatele směru, které ještě dlouhou dobu sloužily svému účelu. Před obyvateli Klatov se klub prezentoval akcemi dobročinného typu, jakou byly třeba vyjížďky do okolí města, na které s sebou brali děti z nemajetných rodin, aby konečně zažili jízdu automobilem.
PAC v duchu doby navazoval a udržoval také mezinárodní styky. Jejich vyvrcholením byl rok 1931. Klatovy a okolí tehdy navštívilo 120 členů Královského jugoslávského autoklubu. V roce 1934 dochází k rozpadu Kartelu autoklubů. Z iniciativy PAC byl ustaven Akční výbor pošumavských autoklubů Domažlic, Klatov a Sušice, který pak projednával, hájil a prosazoval zájmy motoristů v obvodu jejich působnosti.
Málo známá je skutečnost, že vedle Pošumavského autoklubu byl v roce 1935 vytvořen v Klatovech Republikánský autoklub, který měl zpočátku 78 členů a později se rozrostl na 156 členů. V čele tohoto autoklubu byl tehdejší ministr národní obrany F. Machník. Uskutečnil však jen několik společenských akcí a odborných přednášek. Jinak se z činnosti tohoto klubu nezachovalo mnoho. Oba klatovské kluby kupodivu spolupracovaly.
Během 2. světové války v letech 1939 – 1945 se spolkovému životu nedařilo a automobilovému vůbec ne, protože byly jiné starosti. Nebyl benzin a auta nejezdila. Po skončení války v roce 1945 se situace v motorizaci naší republiky změnila. Ne nijak převratně, ale přece jen dostatečně na to, aby se k automobilům a motocyklům dostalo relativně víc jejich milovníků, než tomu bylo dříve. Bylo to způsobeno zejména tím, že za ustupujícími či postupujícími armádami zůstaly tisíce vraků vojenských vozidel v lepším či horším stavu. S nimi už si zručné ruce domácích mechaniků poradili. Když už bylo s čím jezdit, tak se motoristický život začal vracet do předválečných kolejí a více se dostával do života běžných lidí. Na řadu přišel nyní i motoristický sport.
Začátkem padesátých let se příznivci motorizmu v Klatovech scházeli v atmosféře autodílen p. Černého, který opravoval značku ČZ, a p. Semeráda, který pečoval o motocykly Jawa. V této době se dohodli, že obnoví slávu předválečného PAC – Pošumavského autoklubu Klatovy. Předsedou autoklubu se časem stal pan Václav Toman. U obrody tehdejšího Pošumavského autoklubu nebyl však jen Václav Toman, ale také pánové Černý, Valečka, Štádlík, Böhm, Bureš, Prosický, Lenner, Hnídek a řada dalších. Byli však také první kluboví závodníci a tady je třeba připomenout p. Raisera, Kantu nebo Bejvla.
Když Svazarm – Svaz pro spolupráci s armádou – vzal „pod svá křídla“ všechny autokluby v republice, část výboru i členů z klubu vystoupila a z názvu klubu se na chvilku vytratilo slovo Pošumavský. Aktivitu klubu však tyto změny nepoznamenaly.

Tehdejší členové se setkávali především ve zmíněných autodílnách a později také ve vlastní dílně, která byla v prostoru za hotelem Beránek. Asi dvě desítky členů měly také svoji klubovnu v domě v ulici Kpt. Jaroše naproti sokolovně. Tady spřádali své plány a připravovali organizaci sportovních podniků. A protože tehdy vládly motocykly, byly to především soutěže a závody motocyklů.
Závodníci z klubu se také pravidelně zúčastňovali tehdy velice populárního silničního závodu motocyklů – Nepomuckého trojúhelníku. Také klatovští chtěli pořádat podobný závod a hledali vhodnou trať. Původním záměrem byl okruh z Klatov směrem na Točník, Štěpánovice a zpět do Klatov. Avšak pro dopravní a technické potíže se tento plán nikdy neuskutečnil. Namísto toho uspořádali soutěž motocyklů v okolí Klatov. Nejznámějším a dlouho vzpomínaným závodem byla motocyklová „Jízda Šumavou“, která měla několik úspěšných ročníků.

V roce 1957 pořádal autoklub závod terénních motocyklů na nově vybudované trati Pod Borem. Většinu závodníků dodal plzeňský klub Rudá hvězda a na startu byli, již tenkrát, také závodníci z NDR. Téměř pět tisíc diváků bylo nadšeno.
Zimní soutěž automobilů v roce 1962, pořádaná pro členy klubu byla jakousi předzvěstí něčeho velikého. Klatovy se rozrůstaly, přicházeli noví obyvatelé. Mezi nimi byla i řada důstojníků naší armády, kteří se přihlásili k členství v PAMK. A nepřišli s prázdnýma rukama. Přinesli spoustu dalších nápadů a zkušeností. Tak klub začal pořádat různá školení řidičů, školy smyků na rybnících, či soutěže typu „Jízda neznámým městem“. V této soutěži byli byly dočasně přemístěny dopravní značky, které změnily zaběhnuté zvyky (naprosto si nedovedu představit takovou soutěž dnes). Když se začala připravovat další Zimní soutěž automobilů, přišel nápad nedělat tuto soutěž jen pro členy klubu, ale pozvat i sportovce – soutěžní jezdce z celé republiky. Odezva na tuto myšlenku byla veliká, a tak se začala tato akce připravovat v nové podobě. Protože od začátku bylo jasné, kudy povede trať, byl jasný i název – Rallye Šumava.
První ročník Rallye Šumava odstartoval 28. listopadu 1964 a posádky přijely opravdu z celé republiky. Dokonce až z Nitry. Těchto prvních 31posádek následovalo v průběhu let stovky dalších. A nebyly jen na tratích Rallye Šumava. Klatovy se staly místem konání Rallye Marktredwitz, Rallye Wiesbaden, Rallye Bayerwald, Marathonu London – Sydney i řady dalších. A nezmínit se o Mistrovství Evropy – Rallye Vltava a její následovnici Historic Vltava Rallye, by bylo neodpustitelné.
Historie výše zmíněných akcí je nejen předlouhá, ale také již tak známá a tolikrát popisovaná, že psát o nich v tuto chvíli není aktuální. Dnes si připomínáme 95 let založení Pošumavského automotoklubu, a tak jsem chtěl především oživit chvíle před dávnými časy, kdy tento dnes slavný klub vznikal.

Přejme si, ať i následující léta jsou stejně plná elánu, chuti a obětavé práce pro dobré jméno Pošumavského automotoklubu Klatovy,

Klatovy, předjaří roku 2021

Petr Bendl