Klatovské soutěže odloženy – competition postponed

16. března 2020 | Tiskové informace, Zajímavosti-diváci

S ohledem na vývoj uplynulých dnů rozhodl organizační výbor 29. Historic Vltava Rallye a 55. Rallye Šumava Klatovy o odložení obou soutěží. V tuto chvíli se jedná o jejich přesunutí na termín v druhé polovině roku 2020, nicméně nejasná současná situace zatím nedovoluje být konkrétnější. „Rozhodnutí nás velice mrzí, zdraví všech účastníků i občanů obcí na trasách našich soutěží je však pro nás tou nejdůležitější hodnotou,“ řekl k tomu Jan Petrů, předseda organizačního výboru obou klatovských soutěží. Ve chvíli, kdy bude možné podat přesnější informace o soutěžích, s nimi veřejnost seznámíme.

Karel Špaček, tiskové středisko

 

Regarding the evolution of the past-days situation, the Organizing Committee of the 29th Historic Vltava Rallye and the 55th Rallye Šumava Klatovy has decided to postpone both competitions. The idea is to change the deadline to the second half of 2020; however, the unclear current situation does not allow us to be more specific. „We are very sorry to take such decision, but for us the health of all participants and citizens of municipalities on the routes of our competitions is the most precious value,“ said Jan Petrů, Chairman of the Organizing Committee of both Klatovy competitions. We will keep the public informed and provide them with more precise information as soon as possible.